Kapel de Heusch

Kapel de Heusch aan de Nieuwe Steenweg.

Op het gemeenteplein tegenover het vroegere gemeentehuis bevindt zich de kapel de Heusch zoals aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen uit 1843. Opgericht door de buurtbewoners, dateert de kapel uit einde XVllle eeuw of begin XIXe eeuwen is genoemd naar baron de Heusch, eigenaar van de hoeve gelegen in diagonaal over het kruispunt aan de overzijde van de Nieuwesteenweg, links van de Roppelaan. De kapel is een rechthoekig bakstenen gebouw met afgeschuinde hoeken. Het rechthoekig portaal bevindt zich in een kalkstenen omlijsting.Hier zou het Sint-Anna-ten-Drieënbeeld gestaan hebben dat zich thans in de kerk bevindt, terwijl in de kapel nu een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes staat.
In de loop van het liturgisch jaar deed de kapel dienst als rustaltaar bij de Sacramentsprocessie. Van zodra de processie van hieruit haar ommegang verderzette, plaatsten de jonge moeders hun spruiten op het altaar, waar het Allerheiligste had gestaan, om zo de zegen ook over hun kinderen te bekomen.
Bij één van de kruisdagen, waarbij telkens driemaal na elkaar voor de vruchten der aarde gezongen wordt: “Ut fructus terrae dare et conservare digneris; Te rogamus, audi nos“.(dat gij u gewaardigd vruchten aan de aarde te geven en te bewaren; wij smeken u, verhoor ons) was de kapel het eindpunt van de ommegang van die dag. Na de zegen keerde de processie terug naar de kerk met al wie nog wilde volgen. In de meimaand werd eertijds elke dag aan de kapel het rozenhoedje gebeden. Daarvoor kwamen zelfs deelnemers van de Grote Steenweg naar de kapel afgezakt om mee te bidden. Voorbidders waren Finneke Neven en Françoise Schoenaerts.
Toen de jongeman René Budo een risicovolle operatie, met het gevaar op een blijvende verlamming, aan de rug moest ondergaan, begonnen de omwonenden van de kapel voor de patiënt een noveen aan de kapel. Bij nader onderzoek te Leuven, stelde men kleine bewegingen in de onderste ledematen vast, werd zijn rug vanaf het achterhoofd tot beneden in de plaaster gelegd en zag men af van een chirurgisch ingrijpen. Bij de patiënt is alles weer goed gekomen zonder operatie. Heeft de noveen niet gebaat, dan ook niet geschaad.
Met dank aan Joseph en Florence Schalenbourg-Smolders voor de informatie en aan Jef
Robijns voor de oude foto.

Bron: Kalender gezinsbond 2012 – Arnold Dewelf


Georges Vanschoonwinkel mei 2020 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *