Het weghalen van onze kerkklokken

Het weghalen van onze kerkklokken.

Duitsers stelen onze klokken.

Door de eeuwen heen was het de gewoonte van de bezetters dat ze probeerden de klokken te stelen in de kerken. Die werden dan afgevoerd naar hun land om ze te smelten en er nieuwe wapens, vooral kanonnen van te maken.
Dat was ook het geval in de wereldoorlog 1940-1945. In onze kerktoren hingen drie klokken. Het kleinste, het St-Anna-klokje kon gemakkelijk met mankracht weggenomen worden door de parochianen en ontsnapte derhalve voor de zoveelste keer aan de bezetter. Maar de andere twee, namelijk de 600 kg zware klok uit 1791 en de 959 kg wegende O.L.Vrouwklok die in 1871 werd gegoten door de gebroeders VAN AERSCHOT uit Leuven, verdwenen voor goed.
In 1943 werden ze weggehaald door de duitsers.

Om u een idee te geven van de woede en de verslagenheid van de parochianen, volgen hierna de notities, die ik heb terug gevonden in een der oude  parochieboeken, en dewelke werden opgetekend op die dag door EH Marting, dorpspastoor.

 “ In den namiddag van vrijdag 16 juli 1943, kwamen de werklieden van de firma Vancampenhout, om op bevel van de Duitse overheid, de twee grootste klokken af te nemen. Ze brachten hun materiaal en zouden s’ anderendaags in den morgen aan het werk beginnen.
Vrijdagavond, voor het lof, werd minstens één kwartier met beide klokken geluid.
Zaterdagmorgen luidde men de klokken van 6.00 tot 7.00 uur. Rond negen uur verschenen de werklieden om te beginnen.
Burgemeester COUNE gaf het bevel aan verschillende mannen om ongeveer één uur te luiden.Veel volk, mannen, vrouwen en kinderen kwamen toegelopen en stonden op het kerkplein toe te kijken. De mensen van de parochie waren zéér bedroefd over het weghalen van hun klokken. Zaterdag werd er niet veel meer gewerkt.
Dinsdag 20 juli werden de twee klokken naar beneden gehaald. Ze bleven achteraan in de kerk staan tot vrijdag 23 juli 1943. Toen werden ze op een camion geladen en definitief weggevoerd. Op 29 juli ontving ik een definitief ontvangstbewijs van de Duitse overheid :

De grootste klok (A.V 130) 1,20 doorsnede (980 kg)- 1871.
 De tweede klok  ( C.V 131) 0,97 doorsnede (560kg) – 1791. 

 Getekend EH Marting

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *