Gekende pastoors van Opheers

De gekende pastoors van Opheers

De kerk van Opheers is toegewijd aan de H. Lambertus, bisschop van Tongeren – Maastricht, herdacht op 17 September. Er waren in 1700, 15 of 16 families in Opheers, 9 of 10 families uit Middelheers behoorden tevens tot de parochie, die 73 communiegangers kende. In 1738 liet pastoor Frambach, uit Nederlands Limburg, een nieuwe pastorie bouwen. In 1763 blijkt aan het ambt van koster een vaste aanstelling verbonden. De gemeente stelde de kandidaat-koster voor, de pastoor benoemde hem. Het was Robertus Schoenaerts.

Opheers had tot in de 17de eeuw een driebeukige kerk met een voorstaande toren. In 1636 werd het dorp door de “Kroaten” gebrandschat. Ook de kerk bleef in de brand. Werd zij voorlopig hersteld of hadden de kerkdiensten in het kerkje van Middelheers plaats ? Pas op het einde van de 17e eeuw werd de kerk herbouwd.

Op 3 januari 1857 besliste de kerkfabriek tot de bouw van een nieuwe kerk. Toen telde Opheers 350 inwoners en ook de 110 inwoners van Middelheers komen voor de kerkdiensten naar Opheers. Ook uit Batsheers komt de helft van de 150 inwoners naar de mis in de kerk van Opheers. Bij Koninklijk besluit van 28 oktober 1859 wordt de toelating tot de bouw van de nieuwe kerk gegeven. 400.000 karelen, kosten op 30.000 fr. geraamd, waarin de inwoners voor 8.000 fr. dienden tussen te komen. Wijding van de nieuwe kerk op 13 mei 1878.

De Pastoors van Opheers, ons bij naam bekend :

 • Johannes Haller, servitor Reverendi Domini Episcopi, abs. 1477 – de bedienaar van de parochie bij afwezigheid van de Eerwaarde Heer Bisschop.
 • Martinus Lormans, abs. 1501.
 • Georgius Vuyst, deservitor 1504.
 • Joannes Neten, deservitor 1521-1526.
 • Magister Wilhelmus Blasen, cap. S. Petri Leod. abs. 1535, 1565.
 • Severinus de Mettecoven, 1570.
 • Joannes Neeten, 1591
 • Henricus Herckens, 1609.
 • Joannes Herckens, 1623, 1639.
 • Henricus Herckens, 1644, 1649.
 • Martinus Roesmeer, 1649, 1653.
 • Henricus Henrici, 1693.
 • Bartholomeus Frambach, 1702, herkomstig uit Nederlands Limburg, bouwt in 1738 de kapelanie, overlijdt op 16 mei 1759 tussen drie en vier uur in de namiddag.
 • Joannes Wolters of Wauters, 1748, 1763, overleden te Opheers op 10 augustus 1772 omtrent elf uren snachs.
Pastoor-houbrechts-
Pastoor Houbrechts
Pastoor Groven
Pastoor Groven
Pastoor Richard Simons
Pastoor Richard Simons
Pastoor Gregoir
Pastoor Gregoir
 • Johannes Franciscus Coelmont, geboren in 1764 en overleden op 29 oktober 1838 was pastoor in 1823 tot 1838.
 • Dionysius Stevens, werd geboren in 1763 en overleden op 07 april 1850, was pastoor van 1839 tot 1850.
 • Pieter Sterkendries, werd geboren in 1805 en overleden te Overhespen op 10 februari 1887, was pastoor in 1850 tot 1872..
 • Theodoor Boelen , geboren te Hoelbeek ca. 1829 en overleden te Schuerhoven 02 februari 1896 was onderpastoor in Opheers in 1872.
 • Josephus Van Ommeren, praemonstratenzer Norbertijn van de abdij van Tongerlo, geboren te Rosendael 20 april 1829 en overleden te Opheers 31 augustus 1895, waar hij in 1895 slechts korte tijd pastoor was.
 • Frans Reynen, pastoor in 1896 tot 1907.
 • Eduardus Houbrechts, geboren te Hex 18 september 1862 – overleden te Opheers 23 juli 1917, priester gewijd 06 april 1889, kapelaan te Opoeteren in 1889, kapelaan te Herck-St-Lambert in 1892, pastoor te Wanghe in 1898 en pastoor in Opheers in 1906.
 • Richard Simons, geboren te Overwinden 16 oktober 1873 – Borgworm 22 november 1939, priester gewijd in 1900, professor aan het College te Visé tot 1917 en sedert 1917 pastoor van Opheers.
 • Hendrik Groven, geboren te Kerniel 17 augustus 1895 – overleden te Sint-Truiden 18 juni 1968, priester gewijd te Luik op 21 mei 1921, kapelaan te Val-Meer in juni 1921, pastoor te Opheers in December 1939 tot September 1947, pastoor te Melveren in September 1947 en ere-pastoor van het rusthuis te Nieuwerken in juni 1962. (zie ook 25-jarig priesterschap)
 • Hubert Gregoir, pastoor in 1948 met zijn legendarische meid ” Netje “.
 • M. Muermans was pastoor in 1960.
 • Albert Smeers, geboren te Borgloon op 8 April 1916, overleden te Tongeren in Jacobushospitaal op 13 mei 1998 en begraven te Borgloon. Priester gewijd in Luik op 4 juli 1943 – rector te Wellen tot 1946 – kapelaan Montenaken tot 1950 – administrator te Batsheers tot 1951 – pastoor Batsheers tot 1961. Pastoor in Veulen van November 1961 tot augustus 1963. Pastoor te Opheers tot 1969 en in Rutten tot in 1986.
 • Jan Pieter Moors geboren te Wimmertingen 18 april 1906 overleden te Hasselt Salvatorkliniek 09 februari 1981. Priester gewijd in Luik 29 juni 1935. Kapelaan in Lize Notre Dame 1935 – Tilff 1936 – Horpmaal 1942 – Munsterbilzen 1943 – Rotem 1948 – missionaris in Congo en Mauritiuseilanden 1950 tot 1969 – pastoor in Opheers in 1969 en in Batsheers 1975.
 • Piet Coemans, geboren te Heks op 23 augustus 1948 was administrator in Opheers en Batsheers sinds april 1981.
 • Robert Van Noppen, geboren te Hasselt 30 April 1951, priester gewijd te Hasselt 04 juli 1975 was pastoor in Opheers en administrator Batsheers eind jaren ’80 – begin jaren ‘90. Waarna hij naar Jeuk vertrok om aldaar het pastoraat waar te nemen.
 • Arthur Smets, geboren te Groot-Loon 13 November 1941, priester gewijd te Hasselt 03 juli 1966, werd eerst pastoor van Opheers en Batsheers en nadien hoofd van de parochiefederatie van Groot-Heers tot op heden eind 2002. Betrok nog de pastorij van Opheers en verhuisde nadien naar Heers in de huidige pastorij in de St-Barbarastraat.
Pastoor Smeers
Pastoor Smeers
Pastoor Muermans
Pastoor Muermans
Pastoor Moors
Pastoor Moors
Pastoor Pier Coemans
Pastoor Pier Coemans

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *