Keizersnede in 1796

Keizersnede in 1796

In het parochieregister nr. 569 van het Rijksarchief te Hasselt, afkomstig van de kerk van Opheers staat achteraan het relaas van een bevalling met een keizerssnede. Het merkwaardige hierbij is dat deze bevalling gedaan werd door J. Depas, chirurgijn te Opheers in aanwezigheid van pastoor Schoenmaeckers, welke ons het verslag van de operatie naliet.

Hier volgt de tekst :

Den 20 junij 1796 heeft J. Depas chirugien van Opheers in mijn presentie eene vrouwe van Opheers ontrent ses maenden groot ging naer dat se haeren geest gegeven had over haer d’ operatie Caesarie gedaen als volght. Soo haest de vrouwe, eene sekere Gertruij Eijben overleeden was, leijde hij haer met het hooft gans leeg. Dit gedaen zijnde eenen lepel in den mond hebbende, maekde hij met een kleijn metske eene openinge in het bovenste van den buijck een weijnig naerde linke zijde om er sijner vingers in te steeken en hetselve wat op te ligten; doen nam hij een scheermes en sneed het vel open van boven tot onder hetwelk van een separeerende sag men een tweede vel van den buijck. Hier maekde hij wederom een opening in, wat boven het midden, om er wederom den vinger onder te krijgen en sneed het met een kleijn scherp meske ook open tot onder toe. Doen stak hij sijne linker hand van onder in onder een derde dun velleke daer het kind tussen het bloet en waters in lag tussen de blaes en regte hand. Het bloet en water liepter voor een groot deel uijt. Hij stak sijn linkerhand van onder het kind en met de regte nam hij het omhoog; was leevendig; ik doopte het aenstonds met vond water dat ik mee genomen had en heeft nog wel twee uren daer naer geleeft”.

Ita attestor F. Schoenmaeckers, pastor et decanus in Opheers.

NB: D’ operatie gedaen zijnde heeft hij den buijck toegenaijt.
 

Uit “Limburg” 1986 n° 4.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *