Kapel Middelheers

Kapel te Middelheers

In de tijd dat de processie nog uitging in Opheers werd er op verschillende plaatsen halt gehouden aan de kapellen of rustaltaren. De meeste inwoners van Middelheers gingen naar de kerk in Opheers. Het was dan ook normaal dat de jaarlijkse processie ook langs de huizen in Middelheers kwam. Oorspronkelijk werden er 3 rustaltaren gebouwd in Middelheers. Het altaar, gewijd aan O.L.V. van Banneux werd opgesteld aan het hek van de weide op de hoek van de Opheersstraat en de Middelheerse- straat. De mensen van Middelheers moesten ieder jaar weer opnieuw takken kappen, alles opstellen tegen het hek en dan maar hopen dat het mooi weer zou zijn want anders was alle werk tevergeefs.

Kapel_te_Middelheers


Onder invloed van Lucie Missotten ontstond het idee om een “echte” kapel te bouwen. Zij was de drijvende kracht achter dit initiatief. Overal waar ze kwam vertelde ze over het initiatief en probeerde zoveel mogelijk geld los te krijgen.

Stilaan groeide het bedrag en kon er begonnen worden met de bouw. De toelating was vlug in orde en de mannen van Middelheers gingen aan de slag met het aangekochte materiaal : Gerard Follon, Leon Schroyen, Oscar Budo, Bert Glazemakers, Toine Smisdom en Theophile Castro.

De deur werd gemaakt door Georges Broekmans van Opheers. Het sierwerk in de deur werd door Clement Follon en Andre Princen gemaakt
In 1958 werd de bouw voltooid en de kapel werd ingewijd op 15 augustus door pastoor Gregoire en deken Guisson.

15/08/1983 : De kapel bestaat 25 jaar! Een grootse jubileumviering werd op poten gezet door de inwoners van Middelheers. De drijfveer achter dit initiatief was ditmaal Pastoor Piet Coemans. De avond voor de viering kwam hij zelfs nog meehelpen met de materiële voorbereidingen: hij begon spontaan de koperen kandelaars te schuren …
De viering op 15 augustus werd opgeluisterd door het zangkoor van Opheers en de Fanfare Salvia van Heers. 

Het thema voor de viering was : “Kom naar de Bron”. Voor de gelegenheid werd een gat uitgegraven voor de muur van de kapel, er werd plastiek ingelegd en water ingedaan. Een pomp werd geplaatst en de bron was een feit!
In de voormiddag werd de mis opgedragen door pastoor Coemans en in de namiddag werd het lof gehouden met erop volgend de kinderzegening.

Rustaltaar aan de woning Mignolet-Papy
Voor de gelegenheid werden nogmaals de rustaltaren van de processie van weleer opnieuw opgesteld.
Rustaltaar op kruispunt Heersestraat met Middelheersestraat
Een processie trok door de straten van Middelheers en de deelnemers waren zeer talrijk
De viering werd afgesloten met een hapje en een drankje voor de talrijke gelovigen

Jubileum viering 15 augustus 1983Uiteindelijk bleef de kapel 29 jaar bestaan en moest toen afgebroken worden op last van de eigenaar van het achterliggende perceel. De kapel was indertijd gebouwd op een gedeelte van zijn grond, weliswaar met zijn toestemming, tegen de muur van de oude boerderij. Toen deze boerderij afgebroken werd en het ganse perceel als bouwgrond werd verkocht moest de kapel verdwijnen, ondanks het protest van de inwoners van Middelheers.
Ondertussen was de jaarlijkse processie afgeschaft maar de viering van 15 augustus was een traditie die niet mocht verloren gaan. De enige oplossing was om opnieuw een altaar te bouwen, ditmaal tegen het hek van de woning Biets-Corswarem.  De mannen gingen wederom takken kappen zoals vroeger, maakten die vast aan het hek en kon er begonnen worden met het opstellen en de versiering van het altaar. Wat een werk !

Opnieuw werd er gezocht naar een definitieve oplossing en die kwam er ook ! Er werd onderhandeld met de gemeente en een akkoord werd bereikt om een nieuwe kapel te bouwen op gemeentegrond. De drijvende kracht achter dit initiatief was ditmaal Maria Corswarem en Marie-Louise Ottenburgs. Zij zorgden ervoor dat de nodige vergunningen werden aangevraagd alsook een financiële tussenkomst van de gemeente. De toenmalige burgemeester, Arnold Dewelf, steunde het initiatief en de materialen voor de bouw werden ter beschikking gesteld door de gemeente. De kapel werd in geen tijd gebouwd door: Gerard Follon, Camille Van Oostveld, Albert Missotten en Jules Demortier.

Nieuwe kapel
De bouw van de nieuwe kapel

De mooie deur van de oude kapel werd gerecupereerd en Albert Missotten maakte een houten boog zodat het metselwerk perfect kon afgestemd worden op de maat van de oude deur !

Boven de deur van de kapel werd een blauwe steen ingemetseld met daarop het jaartal van de bouw : 1992

 De kapel werd op 15/08/1992 ingewijd door E.H. Moors, de nieuwe pastoor van Opheers. Voor de gelegenheid werd ook pastoor Rob Van Noppen gevraagd, tot enkele weken voor de inwijding van de nieuwe kapel was hij nog pastoor van Opheers en nauw betrokken met de bouw van de kapel.

In de maand mei en oktober is er 2 x per week, op dinsdag en vrijdag, een samenkomst om te bidden. Van juni tot september gebeurt dit 1 x per week op dinsdag, steeds om 19 u.

Traditioneel is er jaarlijks nog steeds de misviering met kinderzegening op 15 augustus.
Dit jaar zal de viering extra opgeluisterd worden door de jeugdharmonie van Heers samen met het zangkoor van Opheers.

Info verkregen van Marie-Louise en Gerard


 Elvire Biets en Willy Mignolet

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *