De fanfare de katholieke jeugd 1909

De fanfare “De Katholieke Jeugd” 1909

In het jaar 2009 vierde de “Katholieke Jeugd” haar eeuwfeest. Voor een gezond en eerlijk vermaak van de jeugd en tot gewaardeerde ontspanning van de dorpelingen richtte pastoor Reinartz op 1 januari 1909 de fanfare “De Katholieke Jeugd” op. De foto werd genomen in de jaren 1925-’30, de spelers van de eerste jaren, zijn ondertussen allemaal overleden: staande:

Vaandrig Jan Mertens (de vlag werd geschonken door Victorine Smets-Vranken), dirigent-onderwijzer Florent Dewitte, Dikke trom Gaston Poelmans, verder de muzikanten Achille Vranken, Julien Vanbrabant, Theofiel Vranken, Camille Miguet, Camille Arkens, Augustin Briers, Frans Vermeulen, Leonard Massar, Henri Renson, Constant Vanormelingen, Henri Leus, Joseph Hamers, Emile Vanormelingen, Remi Duchateau;
zittende: Joseph Dewelf, Jan Deroulou, Constant Arkens, Alex Vandersmissen, Arthur Duchateau, Oscar Vermeulen.


Uit “Het Dorpsverleden van Vechmaal” noteerden we dat de muzikale leiding van de fanfare vanaf haar ontstaan werd toevertrouwd aan gemeentesecretaris organist Hari Leus. Hij werd in 1924 opgevolgd door Evelin Lambié, die het op zijn beurt doorgaf aan onderwijzer-organist Florent Dewitte. Na hem volgden nog: Tony Vandenrul, Arthur Lafosse, Dis Theysmans en Gerard Vanoostveldt.

Van 1909 tot 1931 nam vermoedelijk pastoor Reinartz of Hari Leus, één van de twee stichters, het voorzitterschap waar. Evelin Lambié werd voorzitter vanaf 1931, opgevolgd door Julien Vanbrabant in 1948. Op 20 juni 1960 ontving voorzitter Camille Miguet het bericht van het kabinet van de koning dat de fanfare de titel van “Koninklijke” mocht voeren.

Werden achtereenvolgens ook nog voorzitter van de fanfare: Constant Arkens, Raymond Van Brabant, Guido Vandersmissen en huidig voorzitter Mark Robijns.

Dat het begin moeilijk was, hoeft geen betoog. In de pas lopen en tegelijkertijd behoorlijk klanken ten gehore brengen op onze hobbelige straatstenen was een hele kunst voor onze boerenjongens. Toch werd bij de processie de muziek van onze muzikanten door de bevolking hooggewaardeerd en met grote vreugde begroet bij hun cafébezoeken op kermisdagen. De nefaste invloed van parlements- of gemeenteraadsverkiezingen vertroebelde meerdere malen de goede sfeer, die zich echter telkens weer spoedig herstelde. Om de zware financiële lasten te helpen bekostigen, werden reeds sinds 1924 ereleden aangeworven en prijkten er heel wat toneelopvoeringen, concerten en zelfs internationale muziekconcours op haar palmares. Met de hulp van vele bereidwillige medewerkers organiseerde onze fanfare jarenlang de jaarlijkse echte goeie oude Vlaamse kermis (met tombola-altijd-prijs van Jangske Pirson en volksspelen zoals zaklopen, vliegende post met onderwijzer Florent Dewitte als postmeester om excessen van jonge verzenders te beletten, geblinddoekt gans kappen waar Vic Holans tot vermaak van de vele omstaanders vaak de show stal, dozen omverwerpen, enz.) voor scheutist pater- missionaris Henri Arkens, op de weide achter de boerderij Arkens; en toen de pater definitief terug thuis was van China, voor rekening van de fanfare zelf op de nu volgebouwde vroegere “Grefkeswei”, nu Keunenlaan en deel van de Sint-Martinusstraat, langs de school. In “het Dorpsverleden” kun je verschillende anekdotes over de fanfare vinden. De meesten zijn van de hand van de in Vechmaal geboren en getogen onderwijzer Joseph Pirlot uit Kortessem. Dorpen zonder fanfare weten niet welke socio-culturele rijkdom de samenleving hierdoor mist.

Bron: Dorpskalender gezinsbond 2009 – Arnold Dewelf
Zie ook De Katholieke Jeugd anno 1966


Vanschoonwinkel Georges juli 2013

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *