Familie Ottenburgs

Boerderij en familie Ottenburgs.- De boerderij Ottenburgs, gelegen in de Paardskerkhofstraat, werd volgens “Bouwen in Vlaanderen door de eeuwen heen, 14n4” eertijds Stasseynshuis genoemd en dateert uit de tweede helft van de XVlle eeuw of begin XVllle eeuw (1718?), maar werd grondig herbouwd in 1776 en aangepast in de eerste helft van de XIXe eeuw.

De oudste ons bekende voorvader was Julien Ottenburgs, geboren te Berlingen op 15 september 1861 en overleden te Mechelen-Bovelingen op 3 november 1940. Hij was de zoon van Jan Ottenburgs, landbouwer en Maria-Rosalia Donnay, huisvrouw. Hij huwde in 1895 met Alouisia Vranken geboren te Heks op 3 juli1859 en overleden te Mechelen Bovelingen op 9 januari1933. Beiden stierven ten huize van hun dochter Pauline.
Zij kregen vier kinderen: Antoine, Sylvain, Pauline en Clement.

Zij hebben, vanaf ±1897, samen met ooms en tantes Marie Schaltin van Alouisia uit Tongeren op hun boerderijtje van Middelheers gewoond. waar Sylvain, Pauline en Clement geboren zijn, en dat Gerard en Marie-Louise later gehuurd hebben van de nieuwe eigenaars.

De boerderij in de Paardskerkhofstraat is, volgens de kadastergegevens, afkomstig van Michael Boden, pastoor te Nederheim, die het goed in 1878 verkocht aan Willem Hendrix, winkelier te Heers. vanwaar het overging op Smets Constant, bediende uit Antwerpen. die het goed verkocht aan Julien voor de prijs van 9999 fr, een belangrijke som voor die tijd. Evenals zijn vrouw in 1933, is Julien overleden te Mechelen-Bovelingen ten huize van zijn dochter Pauline, op 3 november 1940.

Sylvain Ottenburgs

Sylvain (°1898-†1968), broer van Antoine, is in 1930 gehuwd met Antonie Jongen (° 1902-†1974), en baatte het café “Bij Fredjes” bij het kruispunt te Heers uit.
Zij kregen samen zes kinderen:
– Mariette (°1931-†1933)
– Constant (°1932-†1942) overleden aan tetanus),
– Antoine (°1933-†2000) gehuwd met Lizette Dessart (°1934), leraar Latijn-Grieks,
– Paula (°1937-†2013), in 1960 gehuwd met Roland Coune (°1936-†2014) en hadden één zoon Freddy (° 4/11/1963-†21/9/2008}
– Celestine (°1941-†2006), gehuwd met Theo Gijsen (°1939-†1990 (3 kinderen, 3 kleinkinderen)
Celestine zette het café voort tot Lucie Moermans, echtgenote Jean Baus, het van 1962 tot in 1972 overnam en het nadien van 1972 tot 1984 weer in handen van Celestine kwam. Daarna had de familie Ottenburgs er niets meer mee te maken.
– Constant (° 1942-†1947) overleden ten gevolge van een ongeval.

Pauline (°1900-†1983), zuster van Antoine, is in 1928 gehuwd met onderwijzer Jean Van Mechelen (°1897-†1966) uit Mechelen-Bovelingen.
Zij hadden twee kinderen:
Josée (°1929 -† 2019) Na een korte tijd les te hebben gegeven in Mechelen-Bovelingen is zij in het klooster getreden bij de kleine zusters van Jezus van Charles de Foucault en was actief in Zagreb (Kroatië). Telkens zij naar hare heimat terugkomt te Heers en te Mechelen-Bovelingen, wordt zij financieel goed gesteund door de bevolking om dan weer oostwaarts te vertrekken naar haar missieveld.
Antoine (°1933) leraar Latijn Grieks  – beeldhouwer gehuwd met Marieke Delanoye (vier kinderen: Hilde. Jan. Wim en Koen).

Clement (°1902-†1906).

Antoine (°1896-†1970), de oudste, gehuwd in 1925  met Henriette Corswarem (°1895-†1935) betrokken eerst, samen met zijn schoonbroer en zus,  Ernest en Jeanette Derwae-Corswarem, gedurende een korte tijd, de thans volledig afgebroken Ferme de Roteleux, vlakbij de huidige Ferme Monbenson.
Beide hoeves zijn eigendom van de familie Wijnants uit Borgloon, in Frankrijk op een paar km van de grens in de gemeente Gougnies-chaussée bij Maubeuge om zich daarna, voor verschillende generaties in de Paardskerkhofstraat te komen vestigen (de dames kregen hunne draai niet goed in Frankrijk, werd mij verteld), waar vader Julien de boerderij had gekocht en uitbaatte.
Antoine Ottenburgs, oudste zoon en opvolger op de boerderij, kreeg met zijn eerste echtgenote Henriette Corswarem zeven kinderen:
Julien, Edmond, Sylvain, Desiré, Jean, Camille en Marie Louise.
Moeder Henriette is op 4 oktober1935 op 40-jarige leeftijd overleden en Antoine hertrouwde in 1938 met Augustine Smolders.
Antoine en Augustine overleden beiden in 1970. Eén van de familie zei me :”Als je eigen moeder er niet meer is, verandert je leven en ook de inhoud van de gesprekken. Het verleden wordt dan doodgezwegen”. Thans hebben alle familieleden onderling regelmatig contact met elkaar. Toch mooi voor zo’n grote familie!

Julien,  de oudste zoon,, (° 1927- †2013), huwde in 1952 met Jeanne Melon (° 1929-†2007).
Zij hebben drie kinderen:
– Marie-Henriette gehuwd met Daniel Leplat, zij hebben één zoon Axel
– Sylvain gehuwd met Lisa Sanculi,  zij hebben één dochter Camille
– Tony gehuwd met Brigitte Parthoens, zij hebben drie kinderen, Olivier, Valerie en Melanie.
Julien is smid van beroep en ziet zijn werk verdergezet in de handelszaak van zijn zonen, één in elektrische apparaten en de andere in kachels, aan het kruispunt van Steenweg en Nieuwe Steenweg.

Edmond, (°1928-†2014) is de enige zoon die in Frankrijk geboren werd. Normaal kwam moeder Henriette naar Heers om te bevallen. Hij zette het boerenleven verder op de hoeve en huwde met Josée Grossar, (°1931 -†2017).

Sylvain, ( °1929-†2010), werkte bij Vandergeten, aannemer in wegeniswerken, te Oreye. Hij huwde in 1957 met Alida Awouters (°1936). Zij hebben samen één dochter, Renilde, gehuwd met Jacques Van Frachem.

Désiré (°1931-†1933)

Jean, (°1932- †2018), is priester gewijd door bisschop-coadjutor (hulpbisschop met recht van opvolging) Mgr Van Zuylen in de kathedraal te Luik op 14 december 1958. Hij werd aangesteld als kapelaan in Saint-Christophe (Luik) en te Wellen, dan als pastoor in Sint-Truiden (Sint-Pieter), te Mopertingen en te Hoeselt, waarna hij op pensioen ging, maar nog dienst deed in Berlingen, Oetersloven en Coolen, tot 2010  hielp hij nog in Heers. Hij verbleef in het klooster van Coolen (Kerniel).

Camille (°1933-†1934)

Marie-Louise  (°1935) gehuwd in 1960 met Follon Gérard (°1922-†2014).
Zij hebben samen drie kinderen:
– Erik (°1961 ) inspecteur gerechtelijke politie te Brussel gehuwd met Hilde Ruymen, twee kinderen.
– Michel (°1962) gehuwd met Mireille Michiels, Politieagent kanton Borgloon, twee kinderen
– Anne-Marie ( ° 1963- †2014) gehuwd met Jan Verhees.
Marie-Louise is, na het overlijden van haar moeder, opgegroeid in Opheers op de Michaël hoeve bij haar tante Maria Corswarem, oudere zus van moeder Henriette en echtgenote van Constant Moïes.
Gerard en Marie-Louise hebben na hun huwelijk het boerderijtje bij de kapel in Middelheers uitgebaat tot de eigenaars in 1965 besloten de hoeve te slopen en de huur opzegden. Dan hebben Gerard en Marie-Louise in de onmiddellijke omgeving een eigen huis gebouwd.

Toen de boerderij onder de sloophamer ging, is van de oude kapel, die aanleunde tegen de boerderij, de smeedijzeren toegangsdeur als enig stuk bij de afbraak bewaard gebleven en herbruikt bij de nieuwbouw in 1992, opgericht door de buurtbewoners (Gerard Follon, Camille Van Oostveldt, Albert Missotten en Jules Demortier) tegen de muur van Biets-Corswarem, met materialen door de gemeente geleverd onder burgemeester Dewelf, die het initiatief steunde. Gerard Follon is dan gestopt met de boerenstiel, vond eerst werk te Oreye in de suikerfabriek en kon daarna tot aan zijn pensioen bij Coca-Cola te Hasselt tewerkgesteld worden.

Op de boerderij in de Paardskerhofstraat werd aan akkerbouw gedaan op een uitgestrektheid van 32 ha en aan veeteelt met een 60-tal stuks vee. Er waren een achttal paarden op de hoeve, hetgeen op een zekere grootte van de uitbating duidde. De akkerbouw werkte er eertijds volgens een vierslagstelsel in de volgorde: tarwe, gerst, bieten, haver, maar is nu herleid tot drie vruchten: tarwe, gerst en bieten. Daar Edmond geen kinderen heeft, wordt de boerderij tegenwoordig uitgebaat door †Benny Guffens. zoon van Tonny Guffens en van Victoire Grossar. schoonzuster van Edmond. Benny heeft twee zonen-Toon en Bert. De boerderij blijft zo in de familie en de naam Ottenburgs zal nog wel enkele decennia verbonden blijven aan de hoeve. zoals dat met vele boerderijen het geval is in onze dorpen.
Wegens de slechte gang van zaken in de veeteelt in deze tijd (2010). werd de veestapel verkocht en beperkt men zich tot akkerbouw.

Met dank aan Julien, Edmond, Sylvain, Jean, Marie-Louise en andere afstammelingen of hun aanverwanten van voorvader Julien voor al deze informatie en hun akkoord tot publicatie. Dank aan Vita! Martens voor de kadastergegevens en aan Ingrid Hollon en Martine Pauwels voor de burgerlijke stand. Dank ook aan Marc Robyns en Maj Vandergeten de hulp bij het inzamelen van gegevens. Tenslotte eveneens dank aan de heer Raoul Wijnants

Bron: kalender gezinsbond 2013 Arnold Dewelf (herwerkt)
Foto’s Benny Porta en Roger Knapen


Georges Vanschoonwinkel november 2023

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *